asw:maximus Asistent za snabdevanje je proizvod razvijen na algoritmima mašinskog učenja, a osmišljen je sa ciljem da kroz prikupljanje i procesuiranje is-torijskih podataka na najefikasniji način optimizuje procese klijenata, usklađujući se sa njihovim personalizovanim potrebama poslovanja.

Najvažnije KPI-ove optimizacije zaliha, asw:maximus Asistent za snabdevanje prepoz-naje u Stockout i Overstock događajima koji predstavljaju ozbiljan problem za trgovce, uzimajući u obzir rizik od propuštene kupovine ili gubitka kupaca.

Ovo inovativno rešenje upravlja procesom dopunjavanja zaliha uzimajući u obzir predviđenu potražnju za svakim proizvodom. Algoritme mašinskog učenja, kao i algo-ritam dopunjavanja koji simulira dopunu svake prodavnice, tim ASW Inženjering de-velopera razvija u skladu sa specifičnim potrebama svakog klijenta. Osnovu asw:maximus Asistenta za snabdevanje čini model koji predviđa optimalne zalihe sa verovatnoćom od neverovatnih  99%.

Drugi deo asw:maximus sistema jeste i vizuelizacija, oličena u kontrolnoj tabli koja klijentu omogućava planiranje i praćenje procesa dopunjavanja.

Umesto zapošljavanja ljudi zaduženih za popunjavanje zaliha, naši klijenti sa Asisten-tom za snabdevanje dobijaju zaokruženo, jednostavno i automatizovano rešenje. Veštačka inteligencija kontinuirano uči, tako da se promene u navikama kupovine uvek uzimaju u obzir za svaku buduću predikciju.

asw:maximus Asistent za snabdevanje pronalazi uspešnu primenu u maloprodaji i veleprodaji, a svoje najbolje rezultate ostvaruje u apotekama i supermarketima. Go-voreći u brojkama, statistika izgleda ovako: u apotekama sa implementiranim rešen-jem iznos propuštenih prodaja smanjen je za 80%, što dovodi do smanjenja propušte-nih prodaja u prosečnom iznosu od oko 1000 € po apoteci mesečno. Kada je o vele-prodaji reč, količina propuštenih prodaja smanjena je za 70%, dok je učestalost pada zaliha ispod minimalne količine smanjena za čak 98%. Ne treba zanemariti ni re-zultate u segmentu viškova robe, gde su ovi događaji smanjeni za izvrsnih 30%!

Do danas, završeni pilot projekti implementacije asw:maximus Asistenta za snabdevanje broje preko 300 prodavnica, dok se do kraja 2021. planira realizacija u još 1500 prodajnih objekata u zemlji i regionu.