asw:temporis

Moderno softversko rešenje za on-line upravljanje i funkcionisanje parking službe

On-line funkcije omogućavaju evidenciju i naplatu parkiranja putem SMS-a ili parking-karte, kontrolu naplate putem PDA uređaja, internu kontrolu rada kontrolora (supervizija), komunikaciju sa MUP-om itd. Podaci u sistemu su centralizovani i jedinstveni, a dobijeni izveštaji tačni i pravovremeni.

Sistem sadrži napredne funkcije koje omogućavaju konfiguraciju i obračun cena i vremena za parkiranje u skladu sa definisanim parking zonama. Svaka parking zona ima svoju tarifu, prostorno i vremensko ograničenje za parkiranje i broj na koji se šalje sms poruka.

asw:temporis je visoko integrisan sa poslovnim informacionim sistemom – asw:dominus, koji evidentira i prati procese naplate parking i doplatnih karti i služi za kompletno upravljanje poslovanjem preduzeća. Rešenje je bazirano na savremenim komunikacionim i razvojnim tehnologijama.

asw:temporis je sistem namenjen svim gradovima koji žele da reše problem parkiranja i efikasno upravljaju uređenjem parking prostora.

Preuzmite Brošuru