asw:portal

Omogućava interakciju sa sledećim ASW proizvodima i rešenjima asw: officius, asw: dominus i asw: sapiens

asw:portal u opštem smislu, pruža mogućnost da se informacije predstave korisnicima i omogući interakcija korisnika sa informacionim sistemom preko web-a.

Informacije prikazane na asw:portal-u predstavljaju objedinjen sadržaj iz različitih izvora (informacionih sistema). Time je krajnjem korisniku omogućeno da ima konsolidovanu sliku na prezentacionom nivou (“na jednom mestu”).

Izvori iz kojih asw:portal crpi informacije i omogućava interakciju sa istim su sledeći ASW proizvodi i rešenja:

 • asw:officius
 • asw:dominus
 • asw:sapiens

Prema jasno definisanom načinu razmene podataka sa izvornim sistemima asw:portal nudi korisnicima sledeće funkcionalnosti (funckionalnosti su grupisane prema izvornim sistemima):

asw:officius

 • Podnošenje zahteva korisničke podrške
 • Uvid u sprovedene aktivnosti vezane za zahtev korisničke podrške
 • Uvid u mesečnu/kvartalnu potrošnju sati na korisničku podršku
 • Uvid u osnovne komercijalne podatke o ugovoru o korisničkoj podršci
 • Uvid u sopstveni adresar i adresar pružaoca usluga

asw:dominus

 • Uvid u sopstvene obaveze i potraživanja
 • Uvid u sopstvene izvode računa
 • Uvid u sopstvene uplate i isplate

asw:sapiens

 • Pregled maloprodajnih analiza ukoliko korisnik koristi ASW rešenje za maloprodajne lance:
 • Pregled maloprodajnih vrednosti u periodu i po organizacionoj strukturi
 • Pregled RUC-a u periodu i po organizacionoj strukturi
 • Pregled vrednosti zaliha u periodu i po organizacionoj strukturi
 • Pregled Top 20 i Bottom 20 artikala/proizvođača/apoteka prema maloprodajnoj vrednosti/RUC-u