asw:examinus

Obezbeđuje online centralizovano praćenje i kontrolu tehničkog pregleda

Moderno softversko rešenje koje omogućava on-line centralizovani nadzor i kontrolu tehničkog pregleda vozila

asw:examinus omogućava korisniku da u realnom vremenu vrši čitav niz kontrola od kojih su najznačajnije:

 • kontrola obavljanja samog procesa tehničkog pregleda;
 • kontrola broja obavljenih tehničkih pregleda u odabranom periodu vremena;
 • kontrola broja ponovljenih tehničkih pregleda;
 • kontrola unosa relevantnih podataka u bazu itd.

Čini ga četiri podsistema i pripadajućih modula koji u potpunosti pokrivaju obavljanje tehničkog pregleda vozila i centralizovano praćenje rada stanica tehničkih pregleda vozila:

 • Operativni podsistem za Stanice tehničkog pregleda vozila
 • Podsistem za izveštavanje
 • Sigurnosno administrativni podsistem
 • Podsistem za konfiguraciju i održavanje sistemskih šifarnika

Povezivanjem sistema asw:examinus i asw:dominus u svakom trenutku vremena moguće je praćenje:

 • svih aktivnosti stanica tehničkog pregleda u celoj mreži
 • zaduženja stanica tehničkog pregleda kroz statistiku izvršenih tehničkih pregleda

Direktne koristi od uvođenja informacionog sistema za tehničke preglede vozila su:

 • Kvalitetniji tehnički pregledi;
 • Povećana bezbednost na putevima;
 • Smanjenje broja nesreća i materijalnih šteta;
 • Mogućnost automatizacije kompletnog procesa registracije vozila;
 • Nemogućnost pravljenja fiktivnih tehničkih pregleda uvođenjem RFID (radio frequency identification);