asw:credis

Integralno softversko rešenje za upravljanje sistemima za obračun i naplatu usluga

Informacioni sistem se primenjuje u oblastima gde je potrebno kontrolisati obračun i naplatu proizvoda i usluga za veći broj korisnika (telekomunikacije – mobilna i fiksna telefonija, električna energija, voda, gas, Internet, telefonski servisi itd.) ili korisnika divergentnog skupa usluga u ponudi (veliki broj raznovrsnih usluga), kao i raznovrsnom načinu pružanja odnosno potrošnje tih usluga.

Billing podsistem je namenjen za obračun potrošnje svih vrsta varijabilnih usluga, koje mogu biti iskazane u obimu, vremenu ili specifičnom događaju. Obračun je baziran na veoma fleksibilnom tarifnom sistemu i parametarski postavljenim algoritmima različitih nivoa popusta i pogodnosti za korisnike usluga. Cikluse obračuna određuje sam korisnik pri čemu je štampanje računa nezavisno od obračuna i može se vršiti na različitim tipovima printera u bilo kom vremenu.

Customer Care podsistem je prvenstveno namenjen upravljanju i praćenju resursa koji su angažovani u pružanju usluga korisnicima. U okviru ovog podsistema centralno mesto zauzimaju moduli namenjeni za upravljanje poslovnim relacijama sa korisnicima usluga, uključujući ugovaranje i definisanje usluga po tipu i obimu.

Osnovne karakteristike sistema su:

  • podrška za formiranje i praćenje korisničke mreže
  • direktna komunikacija sa izvorima podataka
  • konfigurabilan tarifni sistem koji podržava složene strukture tarifiranja usluga i proizvoda
  • obračun, štampa i distribucija računa za usluge i proizvode

asw:credis integrisan sa ostalim ASW sistemima, kao što su asw:dominus i asw:sapiens predstavlja softversku podršku za Integralni informacioni sistem kompanije koja se bavi navedenom vrstom usluga u bilo kojoj oblasti. Ovakvo rešenje omogućava:

  • efikasno praćenje svakog događaja i ažurnost podataka na nivou dana
  • aktuelne poslovne informacije na nivou ažurnosti podataka
  • analize poslovanja u periodima sa poređenjem u odnosu na plan
  • pomoć korisnicima pri korišćenju usluga

Preuzmite Brošuru