ASW Menadžment

ASW Inženjering okuplja više od 60 zaposlenih, visokoobrazovanih softverskih specijalista sa dugogodišnjim iskustvom u razvoju informacionih tehnologija.

U skladu sa organizacionom strukturom kompanije, formirani su timovi, a na čelu svakog tima nalaze se najiskusniji eksperti specijalizovani za određenu oblast ili razvoj određenog proizvoda.

Nenad Avlijaš

Vlasnik i generalni direktor

Nenad Avlijaš nalazi se na čelu ASW Inženjering-a od osnivanja kompanije 1990. godine, a zahvaljujući njegovom bogatom prethodnom iskustvu u IT oblasti i u oblasti procesa rukovođenja, kompanija se brzo razvila u jednu od vodećih u IT sektoru u Srbiji i regionu. Pre osnivanja ASW Inženjering-a bio je angažovan kao direktor sektora za razvoj kompanije IRIS – Energoinvest, od 1984. do 1990. godine. Kao član razvojnog tima, u periodu od 1981. do 1984. godine, učestvovao je u realizaciji informacionog sistema za XIV Zimske Olimpijske igre u Sarajevu. Danas koordiniše svim sektorima kompanije i pomaže pri realizaciji velikih i složenih projekata.

Darko Sekulić

Menadžer tima za sistemski softver i hardver

Po završetku studija 1997. godine bio je angažovan u Institutu Mihailo Pupin kao inženjer za lokalne računarske mreže, da bi se timu ASW Inženjering-a priključio 1998. godine. Do sada je bio član više timova i glavni sistem inženjer prilikom izvođenja projekata velike složenosti, a njegova zaduženja pokrivala su oblasti instalacije i podešavanja operativnih sistema i baza podataka, ali i realizacije složenih komunikacionih sklopova. Danas je na čelu tima koji pruža tehnički podršku mreži sa više od 500 serverskih instalacija, međutim i dalje aktivno učestvuje u realizaciji projekta.

Zlatana Balorda

Menadžer tima za konsultantske usluge

Diplomirala je na Mašinskom fakultetu u Beogradu 2001. godine. Od 1998. godine radi u kompaniji ASW Inženjering. Oblasti angažovanja bili su dokumentovanje, testiranje, razvoj i implementacija softverskih proizvoda i rešenja kompanije. Značajni projekti na kojima je učestvovala su: Telekom Srpske, Pekabeta, MPC Group, Lilly, Sanolabor, Futura Plus, Coin, Direct Media, SCB, Nordvik, Venera itd. Danas je na čelu tima za konsultantske usluge.

Valentina Malbašić

Menadžer tima za opšte i kadrovske poslove

Diplomirala je na Višoj poslovnoj školi u Beogradu, oblast finansija, računovodstva i bankarstva, a radno iskustvo stekla je u Nacionalnoj službi za zapošljavanje, odeljenje opštih i pravnih poslova. Danas je na čelu tima za Zajedničke poslove, i simultano je angažovana na projektima održavanja organizacije, investicija, finansija i opštih poslova.

Marija Marić

Menadžer tima za korisničku podršku

Diplomirala je 2006. godine na Fakultetu organizacionih nauka, smer Informacioni sistemi i tehnologije, a zvanje Mastera stekla je na istom fakultetu, oblast Informacione tehnologije 2007. godine. Od 2007. godine, zaposlena u kompaniji ASW Inženjering na poslovima inženjera za implementaciju softverskog proizvoda asw:dominus. Vodila je nekoliko značajnih projekata implementacije integrisanog infromacionog sistema od kojih su najznačajniji: Futura Plus, Voli, Štampa Sistem. Od 2009. do 2013 godine bila je rukovodilac tima za implementaciju softverskih proizvoda ASW ERP, a od 2013 nakon formiranja tima za korisničku podršku asw proizvoda postaje rukovodilac tog tima.

Bojan Ivković

Menadžer tima za implementaciju softverskih proizvoda

Diplomirao je 2008. godine na Fakultetu organizacionih nauka, smer Informacioni sistemi i tehnologije, a zvanje mastera stekao je na istom fakultetu, oblast Informacione tehnologije tri godine kasnije. Od 2008. član je tima ASW Inženjering-a, prevashodno angažovan kao inženjer za implementaciju softverskog proizvoda asw:dominus. Od značajnijih projekata implementacije integrisanog informacionog sistema koje je vodio, ističu se projekti za kompanije Štampa Sistem, Gomex, Centrosinergija i Tehnomax. Danas je angažovan kao rukovodilac tima za implementaciju softverskih proizvoda, a tu funkciju obavlja od 2015. godine.

Jela Spasić

Direktor sektora za razvoj

Diplomirala je 2010. godine na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer Računarstvo i informatika, a zvanje mastera na istom fakultetu i smeru stekla je 2012. godine. ASW Inženjering-u priključila se 2011. godine, a naredne četiri godine bila je angažovana na razvoju i implementaciji softverskih rešenja za obračun i naplatu telekomunikacionih (asw:credis) i komunalnih usluga (asw:utilitas), i rešenja za evidentiranje i praćenje kretanja životinja (aimcs). Pored toga, učestvovala je u pružanju podrške korisnicima koji koriste postojeća aplikativna rešenja za naplatu parkinga putem SMS-a (asw:temporis) i rešenja za tehnički pregled vozila (asw:examinus). Od 2015. godine samostalno predvodi tim, a poziciju direktora sektora za razvoj preuzima 2018. godine.

Željko Nemeš

Menadžer tima za razvoj softverskog proizvoda asw:mercantis

Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, smer Računarska tehnika i informatika. Karijeru započeo 2003. godine u Energoprojekt Entelu kao inženjer projektant gde je radio na velikim projektima u Srbiji i Omanu. Nakon toga 12 godina se u kompaniji Apollo iz Beograda bavio poslovima projektovanja i razvoja poslovnih informacionih sistema za srednje i velike kompanije. Od marta 2017. godine postaje deo ASW Inženjering-a na poziciji vođe tima za razvoj softverskog proizvoda asw:mercantis.

Nikola Djaković

Menadžer tima za razvoj projektno orijentisanih softverskih rešenja (asw:credis, asw:utilitas, asw:temporis, asw:examinus, aimcs itd.)

Diplomirao je 2010. godine na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer Informatika, a zvanje mastera na istom fakultetu i smeru stekao 2013. godine. Član ASW-a postaje u junu 2013. godine i radi u BCCS timu. Angažovan na razvoju i implementaciji sledećih softverskih rešenja: asw:officius (CRM sistem), asw:credis (obračun i naplata telekomunikacionih usluga), asw:utilitas (obračun i naplata komunalnih usluga), asw:temporis (naplata parkinga putem sms poruka), asw:examinus (tehnički pregled vozila) i rešenja za evidentiranje i praćenje kretanja životinja (aimcs). Od maja 2017. godine preuzima ulogu vođe tima.

Milica Marović

Menadžer tima za razvoj softverskih proizvoda asw:dominus i asw:opus

Diplomirala je na Matematičkom fakultetu u Beogradu 2013. godine, odsek Računarstvo i informatika. 2015. godine je završila master na Matematičkom fakultetu u Beogradu, odsek Računarstvo i informatika. Karijeru je započela 2013. godine u ASW Inženjering-u kao programer – projektant u razvoju softverskih proizvoda u okviru tima BCCS (Billing Customer Care System). Danas je Milica angažovana kao vođa tima za razvoj asw:dominus i asw:opus proizvoda.

Mihailo Petrović

Menadžer tima za testiranje i dokumentaciju

Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, na temu OCR handwriting-a. Od 2001 do 2008 radi na poslovima projektovanja i implementacije softverskih rešenja u trgovačkim lancima Rodić i Merkator. Od 2008. član je tima ASW Inženjering-a, gde učestvuje u projektovanju, testiranju, dokumentovanju, i implementaciji softverskih rešenja. Danas pored poslova rukovođenja timom za testiranje i dokumentaciju, vodi i ASW IT akademiju.