Kompletno rešenje za vođenje i unapređenje apotekarskog poslovanja

Naš proizvod asw:mercantis nudi kompletno rešenje za vođenje i unapređenje vašeg apotekarskog poslovanja tako što kompletira vođenje i upravljanje apotekarskim objektom omogućavanjem sređivanja stanja, unos, kreiranje i primanje porudžbina, vođenje izveštaja i KEP knjiga, vođenje popisa, kreiranje i vođenje cenovnika.

Pored standardnih funkcionalnosti koje pokrivaju rad maloprodajnih objekata, postoji niz funkcionalnosti kojim ovo rešenje omogućuje rad u apotekama, pokrivajući ključne procese, a to su rad sa receptima RFZO i vojnim receptima, kao i njihovo fakturisanje.

Funkcionalnosti su upotpunjene integracijom u WEB SHOP koji nudi laku administraciju i automatizovane procese nivelacije cena, zaliha i kreiranja porudžbina.

Zašto asw:mercantis cloud rešenja za Apoteke?

Želja nam je da naše softversko rešenje koje smo implementirali u velike farmaceutske sisteme poput Dr. Max, Sanolabor, Lilly Apoteke, Goodwillpharm i iskustvo koje smo prikupili u preko 250 apoteka, formalizujemo u rešenje koje je dostupno vlasnicima manjih lanaca od samo jedne do deset apoteka.

Na ovaj način kao vlasnik jedne apoteke ili više povećavate svoju konkurentnost na tržištu i digitalizujete svoje poslovanje na način koji to rade veliki sistemi.

 

Benefiti korišćenja asw:mercantis cloud rešenja za Apoteke

Vođenje i upravljanje kompletnim apotekarskim objektom

Kreiranje i pravljanje cenovnika

Vođenje izveštaja i KEP knjiga

Unos, kreiranje i primanje porudžbina

Lako naručivanje robe - integracija sa svim velikim dobavljačima u zemlji

Sređivanja stanja - popis

Rad sa receptima (RFZO, Privatni, Vojni)

Fakturisanje recepata

WEB SHOP

Administracija proizvoda, akcija i popusta

 

Funkcije Rešenja

asw:mercantis cloud rešenje za apoteke podrazumeva da je ceo informacioni sistem same kase instaliran na CLOUD-u.

Funkcioniše tako što je za korišćenje i upravljanje Vašom PC Kasom potreban samo kompjuter, internet mreža i web browser (Chrome, Edge, FireFox).

Resursi poput servera, skladišta i baze podataka nalaze kod cloud service provajdera - kompanije Mainstream koja održava čitavu infrastrukturu i čini je uvek dostupnim putem internet mreže.

asw:mercantis cloud rešenje za apoteke je funkcionalno sastavljen od sledećih podsistema i modula u zavisnosti od broja Apoteka:

:Rešenje za 1-2 Apoteke:

Sve funkcionalnosti skoncentrisane su u BackOffice same Apoteke.

 

:Rešenje za 3-10 Apoteka:

Sve funkcionalnosti skoncentrisane su u Centralni BackOffice koji omogućava lako praćenje svih Apoteka sa jednog mesta.


 

Napomena: WEB SHOP je moguće intergrisati sa bilo kojim postojećim softverom u Apoteci.

 

Arhitektura rešenja

U hosting paketu se dobija i uredjaj za preusmeravanje interneta koji omogućava da ukoliko postojeći internet u Apoteci ima prekid da se automatski presumeri na 3g modem (Telenor, Vip, MTS) i na taj način ne dolazi do prestanka rada samog softvera.

Prednosti asw:mercantis cloud rešenja za Apoteke

Ulaganje:

Niži startni troškovi uvođenja i instaliranja informacionog sistema na PC kasu kao i celokupne cloud infrastrukture.

Održavanje:

ASW kompanija pruža održavanje samog informacionog sistema a kompanija Mainstream kao partner i cloud service provider pruža održavanje celokupne cloud infrastrukture, što podrazumeva i niži ili sasvim nepotreban nivo IT ekspertize korisnika.

Skalabilnost:

Efikasno se usklađuje sa rastućim potrebama poslovanja (otvaranja nove apoteke ili dodavanja nove kase).

Webshop:

Direktna integracija koja omogućava da se kompletnim webshopom upravlja iz samog sistema kao i da su svi podaci automatski osveženi i povlače se direktno iz sistema (cena, količina artikala, narudžbe)

Pogledajte detaljnu prezentaciju WEBSHOP-a i kompletnog sistema održanog na konferenciji u organizaciji Udruženja Privatnih Apotekara Srbije

Kako bi smo kreirali personalizovano rešenje za Vašu apoteku sa cenom, molimo vas da popunite formular